• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า พม่า ไหว้พระ 9 วัด

  ทัวร์พม่า พม่า ไหว้พระ 9 วัด

  CODE GLHD182386 2 วัน 1 คืน
  ตลาดสก็อต
  เดินทางช่วง 24 เม.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
  อาหาร
  สลัดกุ้งมังกร
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 7,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  27 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 8,999 10,998 แสดง 10,998 8,999 8,999 8,999 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,998 8,999 8,999 8,999
  8 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  22 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง 10,998 8,999 8,999 8,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,998 8,999 8,999 8,999
  12 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 8,999 10,998 แสดง 10,998 8,999 8,999 8,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,998 8,999 8,999 8,999
  26 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  10 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 8,999 10,998 แสดง 10,998 8,999 8,999 - จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,998 8,999 8,999 -
  24 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,999 10,998 แสดง 10,998 8,999 8,999 8,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,998 8,999 8,999 8,999
  21 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  4 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง 9,998 7,999 7,999 7,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,998 7,999 7,999 7,999
  28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,999 10,998 แสดง 10,998 8,999 8,999 8,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  10,998 8,999 8,999 8,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์