• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์จีน HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

  ทัวร์จีน HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

  CODE GLHD182377 4 วัน 3 คืน
  ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน , ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road , วิหารเซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์
  เดินทางช่วง 19 ต.ค. 62 - 28 เม.ย. 63
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เซินเจิ้น, ช้อปปิ้งหลอหวู่, จูไห่, สวนหยวนหมิง, จูไห่, ถนนคู่รัก, หวีหนี่, มาเก๊า, เซนต์ปอล, เซนาโด้สแควร์, เวเนเชี่ยน, ช็อปปิ้งตลาดใต้ดิน, ฮ่องกง, ซิตี้ทัวร์, ไหว้เจ้าแม่กวนอิม, Repulse bay, Victoria, ช้อปปิ้ง
  อาหาร
  เป็ดย่าง , ห่านพะโล้
  เริ่มต้นเพียง 12,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง 19,499 14,999 14,999 14,999 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,499 14,999 14,999 14,999
  7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 Sold Out
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 19,999 25,499 แสดง 25,499 19,999 19,999 19,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,499 19,999 19,999 19,999
  16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 19,999 25,499 แสดง 25,499 12,999 19,999 19,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25,499 12,999 19,999 19,999
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 12,999 16,499 แสดง 16,499 12,999 12,999 12,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,499 12,999 12,999 12,999
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 13,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 13,999
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,999 24,499 แสดง 24,499 18,999 18,999 18,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,499 18,999 18,999 18,999
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,999 17,499 แสดง 17,499 13,999 13,999 13,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,499 13,999 13,999 13,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์