• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1HKG-FD005

  ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1HKG-FD005

  CODE GLHD181913 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 7 ก.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  SOLD OUT