• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1HKG-FD005

  ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) GO1HKG-FD005

  CODE GLHD181913 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 24 พ.ย. 61 - 2 ม.ค. 62
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 9,888 13,888 แสดง 13,888 9,888 12,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,888 9,888 12,888 9,888
  30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 11,888 15,888 แสดง 15,888 11,888 14,888 11,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,888 11,888 14,888 11,888
  1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 11,888 15,888 แสดง 15,888 11,888 14,888 11,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,888 11,888 14,888 11,888
  7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 14,888 19,888 แสดง 19,888 14,888 17,888 14,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,888 14,888 17,888 14,888
  8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 18,888 23,888 แสดง 23,888 18,888 21,888 18,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,888 18,888 21,888 18,888
  14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 11,888 15,888 แสดง 15,888 11,888 14,888 11,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,888 11,888 14,888 11,888
  15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 11,888 15,888 แสดง 15,888 11,888 14,888 11,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,888 11,888 14,888 11,888
  21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 11,888 15,888 แสดง 15,888 11,888 14,888 11,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,888 11,888 14,888 11,888
  29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 18,888 23,888 แสดง 23,888 18,888 21,888 18,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,888 18,888 21,888 18,888
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 18,888 23,888 แสดง 23,888 18,888 21,888 18,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,888 18,888 21,888 18,888
  31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 18,888 23,888 แสดง 23,888 18,888 21,888 18,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,888 18,888 21,888 18,888
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์