• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO1HKG-EK001

  ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO1HKG-EK001

  CODE GLHD181850 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 25 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 13,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 13,900 19,900 แสดง 19,900 13,900 13,900 13,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,900 13,900 13,900 13,900
  29 พ.ย. 61 - 1 ธ.ค. 61 14,900 20,900 แสดง 20,900 14,900 14,900 14,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,900 14,900 14,900 14,900
  30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 14,900 20,900 แสดง 20,900 14,900 14,900 14,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  20,900 14,900 14,900 14,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์