• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO1HKG-EK001

  ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง พาช้อป ลดทั้งเกาะ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) GO1HKG-EK001

  CODE GLHD181850 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 30 มิ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  SOLD OUT