• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง HKG SZX 3D2N BY CX

  ทัวร์ฮ่องกง HKG SZX 3D2N BY CX

  CODE GLHD181516 3 วัน 2 คืน
  เดินทางช่วง 19 ต.ค. 61 - 27 ม.ค. 62
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 9,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 11,900 16,800 แสดง 16,800 11,900 15,400 15,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,800 11,900 15,400 15,400
  26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 11,900 16,800 แสดง 16,800 11,900 15,400 15,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,800 11,900 15,400 15,400
  27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 11,900 16,800 แสดง 16,800 11,900 15,400 15,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,800 11,900 15,400 15,400
  2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 13,900 19,800 แสดง 19,800 13,900 17,400 17,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,800 13,900 17,400 17,400
  8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 13,900 19,800 แสดง 19,800 13,900 17,400 17,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  19,800 13,900 17,400 17,400
  14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 11,900 16,800 แสดง 16,800 11,900 15,400 15,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,800 11,900 15,400 15,400
  28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 15,900 22,800 แสดง 22,800 15,900 19,400 19,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 15,900 19,400 19,400
  29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 15,900 22,800 แสดง 22,800 15,900 19,400 19,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 15,900 19,400 19,400
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 15,900 22,800 แสดง 22,800 15,900 19,400 19,400 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,800 15,900 19,400 19,400
  4 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  18 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  25 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 9,999 14,899 แสดง 14,899 9,999 13,499 13,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,899 9,999 13,499 13,499
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์