• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า VT002FD VINTAGE MYANMAR BY FD

  ทัวร์พม่า VT002FD VINTAGE MYANMAR BY FD

  CODE GLHD181400 3 วัน 2 คืน
  นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
  เดินทางช่วง 26 เม.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระราชวังบุเรงนอง,เมืองไจ้โท,พระธาตุอินทร์แขวน ,วัดไจ้คะวาย,พระธาตุมุเตา,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์โบตะทาวน์ ,เทพทันใจ,เทพกระซิบ,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา,พระนอนเจ๊าทัตจี,ตลาดสก๊อต,พระหินอ่อน,ช้างเผือก
  อาหาร
  บุฟเฟ่ต์ชาบู ,กุ้งเผา , เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 10,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,800 15,300 แสดง 15,300 11,800 11,800 11,300 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,300 11,800 11,800 11,300
  27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 11,800 15,300 แสดง 15,300 11,800 11,800 11,300 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,300 11,800 11,800 11,300
  3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง 14,499 10,999 10,999 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,499 10,999 10,999 10,499
  1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 10,555 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 10,555
  8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 10,555 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 10,555
  15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 10,555 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 10,555
  22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 10,555 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 10,555
  29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 10,555 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 10,555
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,500 16,000 แสดง 16,000 12,500 12,500 12,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,000 12,500 12,500 12,000
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 12,500 16,000 แสดง 16,000 12,500 12,500 12,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,000 12,500 12,500 12,000
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,500 16,000 แสดง 16,000 12,500 12,500 12,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,000 12,500 12,500 12,000
  27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 13,500 17,000 แสดง 17,000 13,500 13,500 13,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17,000 13,500 13,500 13,000
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 10,555 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 10,555
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,500 16,000 แสดง 16,000 12,500 12,500 12,000 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  16,000 12,500 12,500 12,000
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,555 15,055 แสดง 15,055 11,555 11,555 11,055 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,055 11,555 11,555 11,055
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์