• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน

  ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3วัน 2คืน

  CODE GLHD181324 3 วัน 2 คืน
  สัมผัสเมืองจำลองฝรั่งเศส The Parisian
  เดินทางช่วง 10 พ.ค. 61 - 18 มิ.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซ็นปอล, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, The Parisian, The Venetian, วัดฮองฮำ, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน, ช้อปปิ้งนาธาน, วัดผู่ถอ, ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
  อาหาร
  ร้านอาหารภัตตาคาร
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  SOLD OUT