• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

  ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน

  Hong Kong Airlines
  CODE GLHD181178 3 วัน 2 คืน
  นั่งกระเช้า Ngong ping 360 องศา, ไหว้พระ9วัด
  เดินทางช่วง 15 ธ.ค. 61 - 1 เม.ย. 62
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดโป่หลินไหว้พระใหญ่, นั่งกระเช้า Ngong ping 360, เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์, เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple), เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, ร้านจิวเวอรี่, เจ้าพ่อแชกง, ร้านหยก, ช้อปปิ้งถนนนาธาน, Symphony of Lights, วัดหวังต้าเซียน, วัดจี๋หลิน, เจ้าแม่ทับทิม, วัดหล่งโหมว, ช้อปปิ้งCity gate Outlet
  อาหาร
  ติ่มซำ
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 14,499 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 14,500 18,500 แสดง 18,500 14,500 14,500 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,500 14,500 14,500 15,999
  5 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 14,499 18,499 แสดง 18,499 14,499 14,499 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,499 14,499 14,499 15,999
  12 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 14,499 18,499 แสดง 18,499 14,499 14,499 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,499 14,499 14,499 15,999
  19 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 14,499 18,499 แสดง 18,499 14,499 14,499 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,499 14,499 14,499 15,999
  26 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 14,499 18,499 แสดง 18,499 14,499 14,499 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,499 14,499 14,499 15,999
  16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 14,499 18,499 แสดง 18,499 14,499 14,499 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,499 14,499 14,499 15,999
  23 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 14,499 18,499 แสดง 18,499 14,499 14,499 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,499 14,499 14,499 15,999
  2 มี.ค. 62 - 4 มี.ค. 62 14,999 18,999 แสดง 18,999 14,999 14,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,999 14,999 14,999 15,999
  9 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 14,999 18,999 แสดง 18,999 14,999 14,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,999 14,999 14,999 15,999
  16 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 14,999 18,999 แสดง 18,999 14,999 14,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,999 14,999 14,999 15,999
  23 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 14,999 18,999 แสดง 18,999 14,999 14,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,999 14,999 14,999 15,999
  30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 14,999 18,999 แสดง 18,999 14,999 14,999 15,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,999 14,999 14,999 15,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์