• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • CSX10 T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4D3N BY WE

  CSX10 T-SUD ZHANGJIAJIE SUMMER FRESH 4D3N BY WE

  CODE GLHD181153 4 วัน 3 คืน
  เดินทางช่วง 6 ก.ค. 61 - 24 ก.ย. 61
  พักโรงแรม
  5 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 11,777 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  6 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  20 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  27 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 16,777 21,777 แสดง 21,777 16,777 19,777 19,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,777 16,777 19,777 19,777
  3 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  8 ส.ค. 61 - 11 ส.ค. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  10 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 16,777 21,777 แสดง 21,777 16,777 19,777 19,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21,777 16,777 19,777 19,777
  24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  1 ก.ย. 61 - 4 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  14 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 11,777 14,777 แสดง 14,777 11,777 14,777 14,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,777 11,777 14,777 14,777
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์