• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 5วัน 3คืน HX

  ฮ่องกง เซินเจิ้น ซัวเถา 5วัน 3คืน HX

  CODE GLHD181043 5 วัน 3 คืน
  มื้ออาหารแต้จิ๋ว,นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์,ไหว้พระขอพร,ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  เดินทางช่วง 26 เม.ย. 61 - 30 ก.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  ฮ่องกง,เขาวิคตอเรีย,อ่าวรีพลัสเบย์,วัดแชกงหมิว,ร้านจิวเวอรี่,ถนนนาธาน,LOWU CENTER,ซัวเถา,เฮียงบู๋ซัว,ศาลเจ้าพ่อเสือ,ไต่ฮงกง,เกาะมาหยู
  อาหาร
  อาหารแต้จิ๋ว,เมนูซีฟู๊ด
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 18,999 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  10 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  17 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  24 พ.ค. 61 - 28 พ.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  31 พ.ค. 61 - 4 มิ.ย. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  7 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  14 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  21 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  28 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  5 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  12 ก.ค. 61 - 16 ก.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  19 ก.ค. 61 - 23 ก.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  26 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 18,999 22,999 แสดง 22,999 18,999 18,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,999 18,999 18,999 17,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์