• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า : MMR031 SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน FD

  ทัวร์พม่า : MMR031 SUPER SHOCK มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน FD

  CODE GLHD180735 2 วัน 1 คืน
  พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
  เดินทางช่วง 26 พ.ค. 61 - 18 ส.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , เขามัณฑะเลย์ , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดเจดีย์หยก
  อาหาร
  กุ้งแม่นํ้าเผา
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 6,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  2 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61 6,900 7,900 แสดง 7,900 6,900 6,900 5,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  7,900 6,900 6,900 5,900
  8 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  15 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  22 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  29 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 6,900 7,900 แสดง 7,900 6,900 6,900 5,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  7,900 6,900 6,900 5,900
  7 ก.ค. 61 - 8 ก.ค. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  13 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61 6,900 7,900 แสดง 7,900 6,900 6,900 5,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  7,900 6,900 6,900 5,900
  21 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  28 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  4 ส.ค. 61 - 5 ส.ค. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  11 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 7,900 8,900 แสดง 8,900 7,900 7,900 6,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,900 7,900 7,900 6,900
  17 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61 6,900 7,900 แสดง 7,900 6,900 6,900 5,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  7,900 6,900 6,900 5,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์