• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ทัวร์ GT-HKG FD07

  ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ทัวร์ GT-HKG FD07

  CODE GLHD180723 3 วัน 2 คืน
  MANGROVE GROOVE,นมัสการพระโพธิสตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์
  เดินทางช่วง 23 มี.ค. 61 - 1 ก.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงหมิว,โรงงานจิวเวอร์รี่, Ocean Terminal, Harbour City,เซินเจิ้น,หมู่บ้านฮากกากันเคิง,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,ฮ่ องกง,เกาะลันเตา, CITYGATE OUTLET
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 9,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 11,911 15,911 แสดง 15,911 11,911 11,911 11,911 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,911 11,911 11,911 11,911
  4 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  5 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  10 พ.ค. 61 - 12 พ.ค. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  11 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  1 มิ.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  8 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  15 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  29 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 9,900 13,900 แสดง 13,900 9,900 9,900 9,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,900 9,900 9,900 9,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์