• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ทัวร์ GT-HKG FD07

  ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) ทัวร์ GT-HKG FD07

  CODE GLHD180723 3 วัน 2 คืน
  MANGROVE GROOVE,นมัสการพระโพธิสตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์
  เดินทางช่วง 9 มี.ค. 61 - 24 มิ.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงหมิว,โรงงานจิวเวอร์รี่, Ocean Terminal, Harbour City,เซินเจิ้น,หมู่บ้านฮากกากันเคิง,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,ฮ่ องกง,เกาะลันเตา, CITYGATE OUTLET
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  SOLD OUT