• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-ICN XJ25

  เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-ICN XJ25

  CODE GLHD180621 5 วัน 3 คืน
  ชมซากุระ,สวมชุดฮันบก,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,เรียนทำกิมจิ
  เดินทางช่วง 21 มี.ค. 61 - 29 พ.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เกาะนามิ,กรุงโซล , เมืองซูวอน,ตลาดเมียงดง ,Duty free,ศูนย์สมุนไพรโสม,พลอยอเมทิส ,ถนนฮงอิก ,น้ำมันสนเข็มแดง,ราชวังชางด๊อกคุง
  อาหาร
  ชาบู ชาบู, ซัมเกถัง, จิมดัก, ทักเคลบี้ ,เมนูอูดง
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 15,511 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 16,999 23,899 แสดง 23,899 16,999 16,999 16,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,899 16,999 16,999 16,999
  22 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61 16,999 23,899 แสดง 23,899 16,999 16,999 16,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,899 16,999 16,999 16,999
  23 มี.ค. 61 - 27 มี.ค. 61 16,999 23,899 แสดง 23,899 16,999 16,999 16,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  23,899 16,999 16,999 16,999
  28 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61 17,999 24,899 แสดง 24,899 17,999 17,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,899 17,999 17,999 17,999
  30 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61 17,999 24,899 แสดง 24,899 17,999 17,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,899 17,999 17,999 17,999
  10 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61 24,999 33,899 แสดง 33,899 24,999 24,999 24,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,899 24,999 24,999 24,999
  11 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61 24,999 33,899 แสดง 33,899 24,999 24,999 24,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,899 24,999 24,999 24,999
  12 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 26,999 35,899 แสดง 35,899 26,999 26,999 26,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,899 26,999 26,999 26,999
  13 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 24,999 33,899 แสดง 33,899 24,999 24,999 24,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,899 24,999 24,999 24,999
  18 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61 17,999 24,899 แสดง 24,899 17,999 17,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,899 17,999 17,999 17,999
  25 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61 17,999 24,899 แสดง 24,899 17,999 17,999 17,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,899 17,999 17,999 17,999
  27 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61 19,999 26,899 แสดง 26,899 19,999 19,999 19,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,899 19,999 19,999 19,999
  3 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 15,511 22,411 แสดง 22,411 15,511 15,511 15,511 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,411 15,511 15,511 15,511
  4 พ.ค. 61 - 8 พ.ค. 61 15,511 22,411 แสดง 22,411 15,511 15,511 15,511 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  22,411 15,511 15,511 15,511
  25 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 17,711 24,611 แสดง 24,611 17,711 17,711 17,711 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24,611 17,711 17,711 17,711
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์