• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-ICN XJ25

  เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) GT-ICN XJ25

  CODE GLHD180621 5 วัน 3 คืน
  ชมซากุระ,สวมชุดฮันบก,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,เรียนทำกิมจิ
  เดินทางช่วง 28 ก.พ. 61 - 29 พ.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เกาะนามิ,กรุงโซล , เมืองซูวอน,ตลาดเมียงดง ,Duty free,ศูนย์สมุนไพรโสม,พลอยอเมทิส ,ถนนฮงอิก ,น้ำมันสนเข็มแดง,ราชวังชางด๊อกคุง
  อาหาร
  ชาบู ชาบู, ซัมเกถัง, จิมดัก, ทักเคลบี้ ,เมนูอูดง
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  SOLD OUT