• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HJH-XJ64-B02 HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว

  ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HJH-XJ64-B02 HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว

  CODE GLHD180433 6 วัน 4 คืน
  แช่ออนเช็นธรรมชาติ,ชมซากุระ ศาลเจ้าฮอกไกโด
  เดินทางช่วง 30 พ.ค. 61 - 8 ต.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองอาซาฮิคาว่า,หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า ,เมืองคามิคาว่า,พิพิธภัณฑ์หิมะและ น้ำแข็งคามิคาว่า,เมืองโชอุน เคียว, เมืองฟุราโนะ,โทมิตะ ฟาร์ม,เมืองบิเอะ,ซิ กิไซโนะโอกะฟาร์ม,เมืองโอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 27,777 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30 พ.ค. 61 - 4 มิ.ย. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  6 มิ.ย. 61 - 11 มิ.ย. 61 27,777 38,677 แสดง 38,677 27,777 27,777 27,777 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  38,677 27,777 27,777 27,777
  13 มิ.ย. 61 - 18 มิ.ย. 61 28,999 39,899 แสดง 39,899 28,999 28,999 28,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  39,899 28,999 28,999 28,999
  20 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61 29,999 40,899 แสดง 40,899 29,999 29,999 29,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  40,899 29,999 29,999 29,999
  27 มิ.ย. 61 - 2 ก.ค. 61 31,999 42,899 แสดง 42,899 31,999 31,999 31,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  42,899 31,999 31,999 31,999
  4 ก.ค. 61 - 9 ก.ค. 61 31,999 42,899 แสดง 42,899 31,999 31,999 31,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  42,899 31,999 31,999 31,999
  25 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61 33,999 44,899 แสดง 44,899 33,999 33,999 33,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  44,899 33,999 33,999 33,999
  1 ส.ค. 61 - 6 ส.ค. 61 29,999 40,899 แสดง 40,899 29,999 29,999 29,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  40,899 29,999 29,999 29,999
  8 ส.ค. 61 - 13 ส.ค. 61 33,999 44,899 แสดง 44,899 33,999 33,999 33,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  44,899 33,999 33,999 33,999
  15 ส.ค. 61 - 20 ส.ค. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  22 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  29 ส.ค. 61 - 3 ก.ย. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  5 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 30,999 41,899 แสดง 41,899 30,999 30,999 30,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,899 30,999 30,999 30,999
  26 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 32,999 43,899 แสดง 43,899 32,999 32,999 32,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  43,899 32,999 32,999 32,999
  3 ต.ค. 61 - 8 ต.ค. 61 32,999 43,899 แสดง 43,899 32,999 32,999 32,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  43,899 32,999 32,999 32,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์