• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ81 WoW Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N

  ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ81 WoW Sakura Tokyo Fuji Sakura 4D3N

  CODE GLHD180338 4 วัน 3 คืน
  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ชมสวนซา กูระ,ชมงานเทศกาลชมซากุระ,พิธีชงแบบญี่ปุ่น,ชมซากุระ
  เดินทางช่วง 25 มี.ค. 61 - 19 เม.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  โตเกียว,วัดอาซากุสะ,ถนนนาคามิเซ ,โตเกียวสกายทรี,หมู่บ้านโอชโนะ ฮักไก,ทะเลสาบคาวากุจิโกะ,โตเกียว,ชินจูกุ,สวนอุเอโนะ,ตลาดอะเมโยโกะ,ตลาดปลาซึกิจิ,โอไดบะ,ห้างไดเวอร์ซิตี้,ร้านดองกี้,ห้างอิอน นาริตะ,วัดนาริตะ
  อาหาร
  ขาปูยักษ์
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 21,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  25 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  26 มี.ค. 61 - 29 มี.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  27 มี.ค. 61 - 30 มี.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  28 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  29 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  30 มี.ค. 61 - 2 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  31 มี.ค. 61 - 3 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  1 เม.ย. 61 - 4 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  2 เม.ย. 61 - 5 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  3 เม.ย. 61 - 6 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  4 เม.ย. 61 - 7 เม.ย. 61 27,900 35,400 แสดง 35,400 27,900 27,900 27,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,400 27,900 27,900 27,900
  5 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61 29,900 37,400 แสดง 37,400 29,900 29,900 29,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  37,400 29,900 29,900 29,900
  6 เม.ย. 61 - 9 เม.ย. 61 30,900 38,400 แสดง 38,400 30,900 30,900 30,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  38,400 30,900 30,900 30,900
  7 เม.ย. 61 - 10 เม.ย. 61 29,900 37,400 แสดง 37,400 29,900 29,900 29,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  37,400 29,900 29,900 29,900
  8 เม.ย. 61 - 11 เม.ย. 61 27,888 35,388 แสดง 35,388 27,888 29,900 29,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  35,388 27,888 29,900 29,900
  9 เม.ย. 61 - 12 เม.ย. 61 29,900 37,400 แสดง 37,400 29,900 29,900 29,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  37,400 29,900 29,900 29,900
  10 เม.ย. 61 - 13 เม.ย. 61 33,900 41,400 แสดง 41,400 33,900 33,900 33,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  41,400 33,900 33,900 33,900
  11 เม.ย. 61 - 14 เม.ย. 61 36,900 44,400 แสดง 44,400 36,900 36,900 36,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  44,400 36,900 36,900 36,900
  12 เม.ย. 61 - 15 เม.ย. 61 37,900 45,400 แสดง 45,400 37,900 37,900 37,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  45,400 37,900 37,900 37,900
  13 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 37,900 45,400 แสดง 45,400 37,900 37,900 37,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  45,400 37,900 37,900 37,900
  14 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 32,900 40,400 แสดง 40,400 32,900 32,900 32,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  40,400 32,900 32,900 32,900
  15 เม.ย. 61 - 18 เม.ย. 61 29,900 37,400 แสดง 37,400 29,900 29,900 29,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  37,400 29,900 29,900 29,900
  16 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61 21,900 29,400 แสดง 29,400 21,900 21,900 21,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  29,400 21,900 21,900 21,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์