• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง : HC9RJ Super save ฮ่องกงเซินเจิ้นลันเตา 3 วัน (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

  ทัวร์ฮ่องกง : HC9RJ Super save ฮ่องกงเซินเจิ้นลันเตา 3 วัน (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

  CODE GLHD180321 3 วัน 2 คืน
  ชมหยก,ชิมชาจีน,ไหว้เพทเจ้ากวนอู,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ชมสมุนไพรจีน,กระเช้า Ngong ping 360
  เดินทางช่วง 24 พ.ค. 61 - 27 ต.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองเซินเจิ้น,หลอหวู่,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,วัดแชกงหมิว,หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, City gate Outlet
  เริ่มต้นเพียง 10,499 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 พ.ค. 61 - 26 พ.ค. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  31 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  7 มิ.ย. 61 - 9 มิ.ย. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  14 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  21 มิ.ย. 61 - 23 มิ.ย. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  28 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  5 ก.ค. 61 - 7 ก.ค. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  12 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  19 ก.ค. 61 - 21 ก.ค. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  26 ก.ค. 61 - 28 ก.ค. 61 10,499 13,499 แสดง 13,499 10,499 10,499 10,499 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,499 10,499 10,499 10,499
  2 ส.ค. 61 - 4 ส.ค. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  9 ส.ค. 61 - 11 ส.ค. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  16 ส.ค. 61 - 18 ส.ค. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  23 ส.ค. 61 - 25 ส.ค. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  6 ก.ย. 61 - 8 ก.ย. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  13 ก.ย. 61 - 15 ก.ย. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  20 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  27 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61 10,999 13,999 แสดง 13,999 10,999 10,999 10,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,999 10,999 10,999 10,999
  4 ต.ค. 61 - 6 ต.ค. 61 11,999 15,999 แสดง 15,999 11,999 11,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,999 11,999 11,999 11,999
  11 ต.ค. 61 - 13 ต.ค. 61 11,999 15,999 แสดง 15,999 11,999 11,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,999 11,999 11,999 11,999
  18 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61 11,999 15,999 แสดง 15,999 11,999 11,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,999 11,999 11,999 11,999
  25 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 11,999 15,999 แสดง 15,999 11,999 11,999 11,999 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  15,999 11,999 11,999 11,999
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์