• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ82 WoW Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N

  ทัวร์ญี่ปุ่น : XJ82 WoW Pink Moss Tokyo Fuji Pink Moss 4D3N

  CODE GLHD180270 4 วัน 3 คืน
  ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn,การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  เดินทางช่วง 17 เม.ย. 61 - 3 มิ.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  โตเกียว,โอไดบะ,ห้างไดเวอร์ซิตี้,หมู่บ้านโอชโนะ ฮักไก,ทุ่งPink Moss,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,วัดอาซากุสะ,ถนนนาคามิเซ,โตเกียวสกายทรี,ชินจูกุ,ดิสนีย์แลนด์, SHISUI OUTLET,วัดนาริตะ
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 18,900 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  17 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  18 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  19 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61 23,900 31,400 แสดง 31,400 23,900 23,900 23,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,400 23,900 23,900 23,900
  20 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 23,900 31,400 แสดง 31,400 23,900 23,900 23,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,400 23,900 23,900 23,900
  21 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61 23,900 31,400 แสดง 31,400 23,900 23,900 23,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,400 23,900 23,900 23,900
  22 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  23 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  24 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  25 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  26 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61 23,900 31,400 แสดง 31,400 23,900 23,900 23,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  31,400 23,900 23,900 23,900
  27 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  28 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  29 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  30 เม.ย. 61 - 3 พ.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  3 พ.ค. 61 - 6 พ.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  4 พ.ค. 61 - 7 พ.ค. 61 25,900 33,400 แสดง 33,400 25,900 25,900 25,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  33,400 25,900 25,900 25,900
  10 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61 21,900 29,400 แสดง 29,400 21,900 21,900 21,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  29,400 21,900 21,900 21,900
  11 พ.ค. 61 - 14 พ.ค. 61 21,900 29,400 แสดง 29,400 21,900 21,900 21,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  29,400 21,900 21,900 21,900
  17 พ.ค. 61 - 20 พ.ค. 61 19,900 27,400 แสดง 27,400 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27,400 19,900 19,900 19,900
  18 พ.ค. 61 - 21 พ.ค. 61 21,900 29,400 แสดง 29,400 21,900 21,900 21,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  29,400 21,900 21,900 21,900
  24 พ.ค. 61 - 27 พ.ค. 61 19,900 27,400 แสดง 27,400 19,900 19,900 19,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27,400 19,900 19,900 19,900
  26 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 22,900 30,400 แสดง 30,400 22,900 22,900 22,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  30,400 22,900 22,900 22,900
  31 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61 18,900 26,400 แสดง 26,400 18,900 18,900 18,900 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  26,400 18,900 18,900 18,900
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์