• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

  ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

  CODE GLHD180204 3 วัน 2 คืน
  ชมสญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่เรียกว่า หวีหนี่,นมัสการองค์สั งกระจาย,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,ชมโชว์ MANGROVE GROOVE, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่
  เดินทางช่วง 9 มี.ค. 61 - 17 เม.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  จูไห่,ถนนคู่รัก,สมุนไพรจีน,วัดผู่โถว,เซินเจิ้น,หาดรีพัลสเบย์,วิคตอเรียพีค,วัดแชกงหมิว, OceanTerminal, Harbour City
  อาหาร
  เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  SOLD OUT