• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

  ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) GT-HKG EK01

  CODE GLHD180204 3 วัน 2 คืน
  ชมสญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่เรียกว่า หวีหนี่,นมัสการองค์สั งกระจาย,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,ชมโชว์ MANGROVE GROOVE, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่
  เดินทางช่วง 24 มี.ค. 61 - 29 เม.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  จูไห่,ถนนคู่รัก,สมุนไพรจีน,วัดผู่โถว,เซินเจิ้น,หาดรีพัลสเบย์,วิคตอเรียพีค,วัดแชกงหมิว, OceanTerminal, Harbour City
  อาหาร
  เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 9,991 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  24 มี.ค. 61 - 26 มี.ค. 61 10,991 14,991 แสดง 14,991 10,991 10,991 10,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,991 10,991 10,991 10,991
  30 มี.ค. 61 - 1 เม.ย. 61 10,991 14,991 แสดง 14,991 10,991 10,991 10,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  14,991 10,991 10,991 10,991
  6 เม.ย. 61 - 8 เม.ย. 61 13,991 18,991 แสดง 18,991 13,991 13,991 13,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,991 13,991 13,991 13,991
  14 เม.ย. 61 - 16 เม.ย. 61 13,991 18,991 แสดง 18,991 13,991 13,991 13,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,991 13,991 13,991 13,991
  15 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 13,991 18,991 แสดง 18,991 13,991 13,991 13,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  18,991 13,991 13,991 13,991
  20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61 9,991 13,991 แสดง 13,991 9,991 9,991 9,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,991 9,991 9,991 9,991
  27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61 9,991 13,991 แสดง 13,991 9,991 9,991 9,991 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,991 9,991 9,991 9,991
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์