• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า : เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD08

  ทัวร์พม่า : เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD08

  CODE GLHD180175 2 วัน 1 คืน
  ไหว้พระ 9 วัด , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง , ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคําที่เจดีย์โบตาทาวน์ , ขอพรที่วัดพระเขียวแก้ว , ขอพรหลวงพ่องาทัตยี , สักการะพระเกศาธาตุทีวัดบารมี , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
  เดินทางช่วง 21 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดพระเขี้ยวแก้ว , เจดีย์กาบาเอ , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) , พระงาทัตยี , เจดีย์มหาวิชยะเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) , วัดบารมี , ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต , วัดพระหินอ่อน , ช้างเผือก
  อาหาร
  เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 6,996 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  21 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61 7,996 9,496 แสดง 9,496 7,996 7,996 7,996 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,496 7,996 7,996 7,996
  25 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61 6,996 8,496 แสดง 8,496 6,996 6,996 6,996 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,496 6,996 6,996 6,996
  26 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 6,996 8,496 แสดง 8,496 6,996 6,996 6,996 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,496 6,996 6,996 6,996
  27 เม.ย. 61 - 28 เม.ย. 61 6,996 8,496 แสดง 8,496 6,996 6,996 6,996 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  8,496 6,996 6,996 6,996
  28 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61 7,996 9,496 แสดง 9,496 7,996 7,996 7,996 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,496 7,996 7,996 7,996
  29 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61 7,556 9,056 แสดง 9,056 7,556 7,556 7,556 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,056 7,556 7,556 7,556
  30 เม.ย. 61 - 1 พ.ค. 61 7,556 9,056 แสดง 9,056 7,556 7,556 7,556 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  9,056 7,556 7,556 7,556
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์