• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า : เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD08

  ทัวร์พม่า : เที่ยวพม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน ไหว้พระ 9 วัด โดยสายการบินนกแอร์ (DD) GT-RGN DD08

  CODE GLHD180175 2 วัน 1 คืน
  ไหว้พระ 9 วัด , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง , ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคําที่เจดีย์โบตาทาวน์ , ขอพรที่วัดพระเขียวแก้ว , ขอพรหลวงพ่องาทัตยี , สักการะพระเกศาธาตุทีวัดบารมี , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
  เดินทางช่วง 28 ก.พ. 61 - 22 เม.ย. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  วัดพระเขี้ยวแก้ว , เจดีย์กาบาเอ , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) , พระงาทัตยี , เจดีย์มหาวิชยะเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) , วัดบารมี , ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต , วัดพระหินอ่อน , ช้างเผือก
  อาหาร
  เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
  พักโรงแรม
  4 ดาว
  SOLD OUT