• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า : RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M [มีนา - กันยา '18]

  ทัวร์พม่า : RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M [มีนา - กันยา '18]

  CODE GLHD180026 3 วัน 2 คืน
  ขอพรเทพทันใจ , สักการะเทพกระซิบ , ชมช้างเผือก
  เดินทางช่วง 1 มี.ค. 61 - 12 ส.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองย่างกุ้ง , เมืองหงสาวดีซึ , เจดีย์ชเวมอดอว์ , เมืองไจ้ทีโย , คิมปูนแคมป์ , พระธาตุอินทร์แขวน , วัดไจ้คะวาย ,พระราชวังบุเรงนอง , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , ตลาดสก็อต , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระเจดีย์โบตะทาวน์ , เจดีย์เจ๊าทัตจี , พระหินอ่อน
  อาหาร
  ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  SOLD OUT