• ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  ซ่อน
  Powered by power by WOW
 • ทัวร์พม่า : RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M [มีนา - กันยา '18]

  ทัวร์พม่า : RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N BY 8M [มีนา - กันยา '18]

  CODE GLHD180026 3 วัน 2 คืน
  ขอพรเทพทันใจ , สักการะเทพกระซิบ , ชมช้างเผือก
  เดินทางช่วง 27 พ.ค. 61 - 1 ต.ค. 61
  สถานที่เที่ยวและช้อป
  เมืองย่างกุ้ง , เมืองหงสาวดีซึ , เจดีย์ชเวมอดอว์ , เมืองไจ้ทีโย , คิมปูนแคมป์ , พระธาตุอินทร์แขวน , วัดไจ้คะวาย ,พระราชวังบุเรงนอง , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น , ตลาดสก็อต , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระเจดีย์โบตะทาวน์ , เจดีย์เจ๊าทัตจี , พระหินอ่อน
  อาหาร
  ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พักโรงแรม
  3 ดาว
  เริ่มต้นเพียง 9,888 บาท

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคาอื่น ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  27 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  22 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  20 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  27 ก.ค. 61 - 29 ก.ค. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  10 ส.ค. 61 - 12 ส.ค. 61 10,588 13,588 แสดง 13,588 10,588 10,588 10,588 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  13,588 10,588 10,588 10,588
  24 ส.ค. 61 - 26 ส.ค. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  28 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 9,888 12,888 แสดง 12,888 9,888 9,888 9,888 จอง
  ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
  12,888 9,888 9,888 9,888
  สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์