กิจกรรมเด่น

  • ชมหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
  • ชมปะการัง 7 สีที่ร่องน้ำจาบัง
  • นมัสการวัดพระบรมธาตุไชยา

CODE  GLHD200255 •    5 วัน  2คืน

เดินทางช่วง  21 ต.ค. 63 –  12 ธ.ค. 63
เริ่มต้นเพียง  8,999 บาท