กิจกรรมเด่น

  • พระธาตุดอยตุง
  • จิบกาแฟห้อยขา ณ ภูผาฮี้
  • ชมความวิจิตรงดงาม อุโบสถสีขาว วัดร่องขุ่น

CODE  GLHD200259 •    3 วัน  2 คืน

เดินทางช่วง  23 ต.ค. 63 –   27 ธ.ค. 63
เริ่มต้นเพียง  7,999 บาท