กิจกรรมเด่น

  • ชมเทศกาลดอกบัวตอง
  •  สัมผัสสายหมอกสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย “ปางอุ๋ง”
  • ขอโชควัดพระธาตุดอยคำ
  • ชมวิว หยุนไหล

CODE  GLHD200257 •    3 วัน  2 คืน

เดินทางช่วง  30 ต.ค. 63 –   13 ธ.ค. 63
เริ่มต้นเพียง  8,999 บาท