กิจกรรมเด่น

  • ชม จุดชมวิว 1715
  • ชมภาพกระซิบรักบรรลือโลก
  • สักการะขอพร ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
  • จิบชากาแฟที่ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน

CODE  GLHD200252 •    4 วัน  2คืน

เดินทางช่วง  03 ก.ย. 63 –  03 ม.ค. 64
เริ่มต้นเพียง  4,999 บาท