กิจกรรมเด่น

  • ชมพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี
  • ชมสวนแม่ฟ้าหลวง
  • ชมความงดงามวิวภูเขาที่ดอยผาหมี
  • สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม)

CODE  GLHD200249 •    3 วัน  2 คืน

เดินทางช่วง  12 ก.ย. 63 –  21 ธ.ค. 63
เริ่มต้นเพียง  6,900 บาท