เรือยอร์ชเหมาลำพัทยา BLUE VOYAGE

Leopard 384 : L.O.A = 38′ ผู้โดยสารสูงสุด 24 ท่าน

  • ราคา 5 ช.ม. = 35,000 บา/ 10 ท่าน   **  29,000 บาท /10 ท่าน
  • ราคา 8 ช.ม. = 45,000 บาท / 10 ท่าน  **  39,000 บาท /10 ท่าน

Lagoon 421 : L.O.A = 42′ ผู้โดยสารสูงสุด 28 ท่าน

  • ราคา 5 ช.ม. = 45,000 บาท / 10 ท่าน  **  35,000 บาท / 10 ท่าน
  • ราคา 8 ช.ม. = 55,000 บาท / 10 ท่าน  **  45,000 บาท / 10 ท่าน

Lagoon 440 : L.O.A = 44′ ผู้โดยสารสูงสุด 35 ท่าน

  • ราคา 5 ช.ม. = 48,000 บาท / 20 ท่าน  **  38,000 บาท / 20 ท่าน
  • ราคา 8 ช.ม. = 58,000 บาท / 20 ท่าน  **  48,000 บาท / 20 ท่าน 

Lagoon 500 : L.O.A = 50′ ผู้โดยสารสูงสุด 45 ท่าน

  • ราคา 5 ช.ม. = 65,000 บาท / 30 ท่าน    ** 49,000 บาท / 30 ท่าน
  • ราคา 8 ช.ม. = 100,000 บาท / 30 ท่าน  ** 65,000 บาท / 30 ท่าน