Calypso Cabaret Show Bangkok Dinner

รายละเอียด

A. บัตรเข้าชมคาลิปโซ่

ราคา  :ปกติ 1,200 บาท ลดพิเศษเหลือ 900 บาท / คน / ท่าน

B. รับประทานอาหารเย็น + รำไทย + บัตรเข้าชม คาลิปโซ่

ราคา  :ปกติ 2,000 บาท ลดพิเศษเหลือ 1,500 บาท / คน / ท่าน

C. รับประทานอาหารเย็น + รำไทย

ราคา  :ปกติ 800 บาท ลดพิเศษเหลือ 600 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562