ล่องเรือดินเนอร์ไปกับเรือแว่นฟ้า

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : ปกติ 1,600 บาท ลดพิเศษเหลือ 1,050 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : ปกติ 1,100 บาท ลดพิเศษเหลือ 850 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562