ล่องเรือดินเนอร์ไปกับแกรนด์เพิร์ล

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : 1,150 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : 900 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562