ล่องเรือดินเนอร์ไปกับเมอริเดียน ครุยส์

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : ปกติ 1,600 บาท ลดพิเศษเหลือ 950 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : ปกติ 1,100 บาท ลดพิเศษเหลือ 650 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2562