ล่องเรือดินเนอร์ไปกับเจ้าพระยาปริ้นเซส

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : ปกติ 1,500 บาท ลดพิเศษเหลือ 950 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : ปกติ 1,100 บาท ลดพิเศษเหลือ 750 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562