ล่องเรือดินเนอร์ไปกับเจ้าพระยาครุยส์

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : ปกติ 1,700 บาท ลดพิเศษเหลือ 900 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : ปกติ 1,100 บาท ลดพิเศษเหลือ 800 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 7 มกราคม 2561 – 30 กันยายน 2562