ล่องเรือดินเนอร์ไปกับวันเดอร์ฟูล เพิร์ล

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : 1,450 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : 1,100 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562