ล่องเรือดินเนอร์ไปกับริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่ : ปกติ 1,500 บาท ลดพิเศษเหลือ 900 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : ปกติ 1,000 บาท ลดพิเศษเหลือ 700 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562