ล่องเรือดินเนอร์ไปกับไวท์ออคิดริเวอร์ครุยส์

รายละเอียด

ราคาผู้ใหญ่  :  ปกติ 1,500 บาท   ลดพิเศษเหลือ 850 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก  :  ปกติ 1,000 บาท    ลดพิเศษเหลือ 650 บาท / คน / ท่าน

ราคาสำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562