ซาฟารีเวิลด์

รายละเอียด

แพ็คเกจ A : ซาฟารีปาร์ค + มารีนพาร์ค + ปุฟเฟ่ต์อาหารเที่ยง

ราคาผู้ใหญ่ : 900 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : 850 บาท / คน / ท่าน

แพ็คเกจ C : ซาฟารีปาร์ค + มารีนพาร์ค

ราคาผู้ใหญ่ : 800 บาท / คน / ท่าน

ราคาเด็ก : 700 บาท / คน / ท่าน