ล่องเรือสำราญ พบ 7 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GLHD194506 8วัน 7คืน
เลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญ เข้าชมโชว์พิเศษมากมายที่เรือจัดแสดง หรือหากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่ Neptunia 1932 Casino สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ
วันแรก สิงคโปร์, วันที่สอง ล่องน่านน้ำสากล, วันที่สาม เกาะสมุย, ไทย, วันที่สี่ แหลมฉบัง, ไทย, วันที่ห้า แหลมฉบัง, ไทย วันที่หก สีหนุวิลล์, กัมพูชา, วันที่เจ็ด ล่องน่านน้ำสากล, วันที่แปด สิงคโปร์
ก.พ. - 63
เริ่ม 30,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD194507 3วัน 2คืน
ชม THE JEWEL CHANGI
กรุงเทพฯ, สิงคโปร์, (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ), ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย, (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ), ชมเมืองสิงคโปร์, กรุงเทพฯ
ก.พ. - 63
เม.ย. - 63
เริ่ม 15,899 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190943 8วัน 7คืน
5 ดาว
มี.ค. - 63
เริ่ม 26,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD194507 3วัน 2คืน
ชม THE JEWEL CHANGI
กรุงเทพฯ, สิงคโปร์, (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ), ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย, (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ), ชมเมืองสิงคโปร์, กรุงเทพฯ
ก.พ. - 63
เม.ย. - 63
เริ่ม 15,899 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์