กวางเจาเทรดแฟร์ พบ 13 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GLHD181641 4วัน 3คืน
กวางเจาเทรดแฟร์, ล่องแม่น้ำจูเจียง,
อาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ, อาหารจีนแคระ, เป็ดปักกิ่ง, อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย, ร้านสมุนไพร,ร้านหยก
ต.ค. - 61
เริ่ม 21,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181640 4วัน 3คืน
ล่องแม่น้ำจูเจียง, China Import And Export Fair Complex
อาหารจีนแคระ, เป็ดปักกิ่ง, บุฟเฟต์นานาชาติ หูฉลามรังนก
ถนนปักกิ่ง, เข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย, ร้านสมุนไพร,ร้านหยก
5 ดาว
ต.ค. - 61
เริ่ม 22,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182015 5วัน 4คืน
ล่องแม่น้ำจูเจียง, China Import And Export Fair Complex
อาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ, อาหารจีนแคระ, เป็ดปักกิ่ง, อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ซ่างเซี่ยจิ่ว, ดร.ซุนยัดเซ็นต์, วัดหัวหลินซื่อ, วัดลิ่วหรงซื่อ, ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง, ล่องแม่น้ำจูเจียง, เข้าชมงานแฟร์เต็มวัน
ต.ค. - 61
เริ่ม 23,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182027 4วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
เมนูอาหารแต้จิ๋ว, พิเศษอาหารจีนแคระ, ห่านย่าง
ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว, ร้านบัวหิมะ, เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124th, ร้านหยก, ถนนอิเต๋อลู่
ทัวร์โค๊ด GLHD182053 4วัน 3คืน
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในโลก, พักโรงแรม 5 ดาว
เมนูพิเศษ ห่านย่างรสเลิศ, เมนูพิเศษ ชาบู ชาบู, กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ, เมนูพิเศษ ติ่มซำ
กวางเจา, จัตุรัสฮวาเฉิง, ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว, เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์, ถนนปักกิ่ง, ช้อปปิ้งที่ TEE Mall, เขาเหลียงฮัวซาน, ช้อปปิ้งอิเต๋อลู่
5 ดาว