กวางเจาเทรดแฟร์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GLHD180511 5วัน 4คืน
กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 123th,ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว
เป๋าฮื้ออ,ไวน์แดง,อาหารทะเล
เซิ่นเจิ้น,มณฑลกวางตุ้ง,ถนนซ่างเซยจิ่ว,กวางเจาเทรดแฟร์,วัดแชกงหมิว,ซ่างเซี่ยจิ่ว,ถนนนาธาน
4 ดาว
เม.ย. - 61
เริ่ม 18,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180512 4วัน 3คืน
ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ซ้างเซ่ยจิว , ถนนอีเต๋อลู่ , กวางเจาแฟร์ครั่งที123th (China Import And Export Fair Complex)
อาหารจีนแคระ , เป็ดปักกิ่ง , หมูหัน , อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ล่องแม่นํ้าจูเจียง , เข้างานแฟร์เต็มวัน , อนุสาวรีย์ 5 แพะ , ดร.ซุนยัดเซ็นต์ ถนนอีเต๋อลู่
4 ดาว
เม.ย. - 61
เริ่ม 27,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์