กวางเจาเทรดแฟร์ พบ 8 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GLHD183470 5วัน 4คืน
ล่องแม่น้ำจูเจียง , เข้างานแฟร์ 3 วันเต็ม
เป็ดปักกิ่ง , หมูหัน , บุฟเฟ่ต์นานาชาติ , อาหารจีนแคระ
ซ่างเซี่ยจิ่ว , กวางเจา , ดร.ซุนยัดเซ็นต์ , วัดหัวหลินซื่อ , วัดลิ่วหรงซื่อ (ไทรหกต้น) , ร้านบัวหิมะ+ร้านหยก , ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง
3 ดาว
เม.ย. - 62
เริ่ม 28,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD182339 4วัน 3คืน
ล่องแม่น้ำจูเจียง
เป็ดปักกิ่ง , หมูหัน , บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ซ่างเซี่ยจิ่ว , วางเจา , เข้างานแฟร์เต็มวัน , ล่องแม่น้ำจูเจียง , เข้างานแฟร์เต็มวัน ,ร้านบัวหิมะ + ร้านหยก,อนุสาวรีย์ 5 แพะ,ดร.ซุนยัดเซ็นต์,ถนนอีเต๋อลู่
4 ดาว
เม.ย. - 62
เริ่ม 26,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190281 5วัน 4คืน
กวางเจาเทรดแฟร์
ช้อปปิ้งนาธาน,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว
เม.ย. - 62
เริ่ม 18,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190283 4วัน 3คืน
กวางเจาเทรดแฟร์,ล่องเรือชม Night Life ของเมืองกวางเจา
เป๋าฮื้อ,ซีฟู๊ด,ไวน์แดง
เดอะเวเนเชี่ยน,ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย,วัดผู่ถ่อ,วัดเจ้าแม่กวนอิม
เม.ย. - 62
เริ่ม 17,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190370 4วัน 3คืน
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์2วัน
กวางเจาเทรดแฟร์,เดอะเวเนเชี่ยน,ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์,วัดเจ้าแม่กวนอิม,โบสถ์เซนต์พอล
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 20,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD190371 6วัน 3คืน
ชมงานกวางเจาเทรดแฟร์3วัน
ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษห่านย่าง
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง,จัตุรัสฮัวเฉิง,ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว,วัดไทร6ต้น,ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่,ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ห้างBaiyunWanda Plaza
เม.ย. - 62
พ.ค. - 62
เริ่ม 19,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์