กวางเจาเทรดแฟร์ พบ 5 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด GLHD195672 4วัน 3คืน
ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
ซีฟู้ดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง
กวางเจา, ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่, ร้านบัวหิมะ, **ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th**, ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง, ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127th *** (ต่อ), ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว, ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 127h*** (ต่อ), อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่, กวางเจา