ทัวร์เวียดนาม ( 43 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180206 3วัน 2คืน
ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
กรุงฮานอย,วัดไบ่ดิงห์,ตามก๊ก,สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,ทะเลสาบคืนดาบ
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180558 3วัน 2คืน
การนั่งรถราง Roller Coaster,ชมบ้านเพี้ยน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,ชม Clay Pot Village
ไวน์แดงดาลัด
เมืองดาลัด,ตลาดไนท์บาร์ซ่า,พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋,วัดตั๊กลัม,สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด,หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180090 3วัน 2คืน
ชมการแสดงระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหารทะเล
ฮานอย,วิหารวรรณกรรม,ฮาลอง, ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง,อ่าวฮาลอง,ถ้ำสวรรค์,วัดเฉินก๊วก,ทะเลสาบตะวันตก,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์,ทําเนียบประธานาธิบดี,บ้านพักลุงโฮ,วัดเจดีย์เสาเดียว,พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สายเก่า
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180911 3วัน 2คืน
ชมลําธารนางฟ้า,กระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์,นั่งรถราง
เฝอเวียดนาม
เมืองมุยเน่,ทะเลทรายแดง,ทะเลทรายขาว,เมืองดาลัด,วัดตั๊กลัม,น้ำตกดาทันลา,พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได,CRAZY HOUSE,ตลาดพื้นเมืองดาลัด,สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด
ทัวร์โค๊ด GLHD180495 3วัน 2คืน
นั่งรถราง
เฝอ,ไวน์ดาลัด
ดาลัด,มุยเน่,ลําธาร FAIRY STREAM,ทะเลทรายแดง,หมู่บ้านชาวประมง,ทะเลทรายขาว,น้ำตกดาทันลา,พระราชวังฤดูร้อน,สถานีกระเช้าไฟฟ้าเคเบิลคาร์,บ้านเพี้ยน,ตลาดไนท์บาร์ซ่า ,สวนดอกไม้เมืองหนาว
3 ดาว
มี.ค. - 61
เม.ย. - 61
เริ่ม 9,699 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180252 3วัน 2คืน
นั่งรถราง ROLLER COASTER,นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ดาลัด,น้ำตก DATANLA,วัดตั๊กลัม, NIGHT MARKET, CRAZY HOUSE,พระราชวังฤดูร้อน,สถานีรถไฟเก่า,วัดหลิงเฝื อก,โบสถ์รูปไก่
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180616 3วัน 2คืน
นั่งรถราง ROLLER COASTER,นั่งกระเช้าไฟฟ้า
ดาลัด,น้ำตก DATANLA,วัดตั๊กลัม, NIGHT MARKET, CRAZY HOUSE,พระราชวังฤดูร้อน,สถานีรถไฟเก่า,วัดหลิงเฝือก,โบสถ์รูปไก่,สวนดอกไม้เมืองหนาว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180635 4วัน 3คืน
ซาปา,หมู่บ้าน CAT CAT, SILVER WATER FALL,ตลาด LOVE MARKET ,ภูเขาฮามรอง,ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหงอกเซิน,ถนน 36 สาย,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180690 3วัน 2คืน
นั่งกระเช้า QUEEN CABLE CAR,ชมการแสดงระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ,นั่งชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL
อาหารทะเล
ฮาลอง,ตลาด NIGHT MARKET,ท่าเรือโห่งไก,ฮาลองเบย์,ถ้ำสวรรค์, เกาะไก่ชน,ฮานอย,ถนน 36 สาย,จัตุรัสบาดิงห์,สุสานโฮจิมินห์
3 ดาว