ทัวร์ตุรกี ( 2 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180092 8วัน 6คืน
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส,ชมโรงงานเครื่องหนัง,ระบําหน้าท้อง,ชมโรงงานทอพรม,ชม Blue Mosque
กรุงอิสตันบูล,เมืองคูซาดาซึ,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,บ้านพระแม่มารี,วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ,เมืองปามุคคาเล่,เมืองคอนย่า, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,เมืองคัปปาโดเกีย,นครใต้ดิน,หุบเขาอุซิซาร์,เมืองอังการ่า,ทะเลสาบเกลือ,จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต,สุเหร่าเซนต์โซเฟีย,ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
3 ดาว
ส.ค. - 61
เริ่ม 29,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180472 8วัน 5คืน
2 ดาว
ส.ค. - 61
เริ่ม 36,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์