ทัวร์สิงคโปร์ ( 13 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180901 3วัน 2คืน
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,โชว์ Spectra Light & Water Show,สักการะเจ้าแม่กวนอิม
เมนูข้าวมันไก่สิงคโปร์
ซันเทคซิตี้,เมอร์ไลอ้อน,GARDEN BY THE BAY,มารีน่า เบย์แซนด์,เกาะเซ็นโตซ่า,ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,ORCHARD ROAD,วัดพระเขี้ยวแก้ว
3 ดาว
พ.ค. - 61
มิ.ย. - 61
ก.ค. - 61
เริ่ม 10,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180815 3วัน 3คืน
ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน,ชมWonder Full Light
กระดูกหมูต้มยาจีน,ข้าวมันไก่ ระดับ 5 ดาว
ทําเนียบรัฐบาลศาลฎีกา,ศาลาว่าการเมือง,อาคารรัฐสภาเก่า,Elephant Statue,โรงละครเอสเพลนาท,ถนนอลิซาเบธวอล์ค,น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,วัดเจ้าแม่กวนอิม,GARDEN BY THE BAY
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180777 3วัน 2คืน
ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree,ชมแสงสีย่าน Clarke Quay,โชว์ Wonderful Light Show,ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน
ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE,SONG FA บักกุ้ดเต๋
GARDEN BY THE BAY,วัดเจ้าแม่กวนอิม,มารีน่า เบย์ แซนด์, The Sands Sky Park,มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน, Universal Studio of Singapore,ย่านไชน่าทาวน์,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ลิตเติ้ลอินเดีย
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180900 3วัน 2คืน
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน,โชว์ Spectra light,โชว์ Water Show,สักการะเจ้าแม่กวนอิม
ข้าวมันไก่สิงคโปร์
ซันเทคซิตี้,GARDEN BY THE BAY,มารีน่า เบย์แซนด์,เกาะเซ็นโตซ่า,ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ORCHARD ROAD
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180763 3วัน 2คืน
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน,ชมมารีน่าเบย์แซนด์,โชว์ Wonder Full Light,สักการะเจ้าแม่กวนอิม
ข้าวมันไก่สิงคโปร์
ซันเทคซิตี้,การ์เด้นบายเดอะเบย์,Orchard Road,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ORCHARD ROAD
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180764 3วัน 2คืน
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,สักการะเจ้าแม่กวนอิม,โชว์ Wonder Full Light,ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน
เมนูข้าวมันไก่สิงคโปร์
ซันเทคซิตี้,GARDEN BY THE BAY,มารีน่า เบย์แซนด์,เกาะเซ็นโตซ่า,ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,S.E.A. Aquarium,ถนนออร์ชาร์ด,ย่านลิตเติ้ล อินเดีย,วัดศรีมาริอัมมันต์,ย่านไชน่าทาวน์,สวนนกจูร่ง,Singapore Flyer,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ORCHARD ROAD
4 ดาว
เม.ย. - 61
พ.ค. - 61
เริ่ม 13,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180902 3วัน 2คืน
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,โชว์ Spectra Light & Water Show,สักการะเจ้าแม่กวนอิม
เมนูข้าวมันไก่ ณ ภัตตาคารบุนถ่องกี่
ซันเทคซิตี้,เมอร์ไลอ้อน,GARDEN BY THE BAY,มารีน่า เบย์แซนด์,เกาะเซ็นโตซ่า,ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ,วัดพระเขี้ยวแก้ว, ORCHARD ROAD
3 ดาว
เริ่ม 13,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180180 3วัน 2คืน
ทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree,ล่องเรือ Bumboat,The Sands Sky Park
ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE
GARDEN BY THE BAY,Clarke Quay,มารีน่า เบย์ แซนด์,มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน,Universal Studio of Singapore, Optional Tour S.E.A. Aquarium,Old Parliament House,วัดพระเกี้ยว,ถนนออร์ชาร์ด
4 ดาว
เม.ย. - 61
พ.ค. - 61
เริ่ม 13,991 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180765 3วัน 2คืน
ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน,โชว์ Wonder Full Light,โชว์ Light and Water Show,สักการะเจ้าแม่กวนอิม
เมนูข้าวมันไก่สิงคโปร์
ซันเทคซิตี้,โรงละครเอสพนาเนด,GARDEN BY THE BAY,มารีน่า เบย์แซนด์,มารีน่า เบย์แซนด์ คาสิโน, UNIVERSAL STUDIO, เกาะเซ็นโตซ่า,วัดพระเขี้ยวแก้ว
3 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 15,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180775 3วัน 2คืน
เดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree,ล่องเรือ Bumboat,โชว์ Wonderful Light Show
ข้าวมันไก่สิงคโปร์
GARDEN BY THE BAY,Clarke Quay,มารีน่าเบย์แซนส์,The Sands Sky Park,มารีน่าเบย์แซนส์คาสิโน,Universal Studio of Singapore,โรงละครเอสพลานาด,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ถนนออร์ชาร์ด
4 ดาว