ทัวร์รัสเซีย ( 3 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180600 5วัน 3คืน
ล่องเรือแม่นํ้าMoskva , ชมการแสดงละครสัตว์
ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง(อาหารจีน) , ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)
มอสโคว์ , พระราชวังเครมลิน , จัตุรัสวิหาร , โบสถ์อัสสัมชัญ , พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ , จัตุรัสแดง , วิหารเซนต์บาซิล , ห้างกุม , อนุสรณ์สถานเลนิน , ถนนอารบัต , เมืองซาร์กอร์ส , โบสถ์โฮลีทรินิต , โบสถ์อัสสัมชัญ , บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , ตลาดIZMAILOVO MARKET , เนินเขาสแปร์โรว์ , สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว , วิหารเซนต์ซาเวียร์
4 ดาว
พ.ค. - 61
มิ.ย. - 61
เริ่ม 39,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180611 8วัน 5คืน
ถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ,ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด,
กรุงมอสโคว, เนินเขาสแปร์โรว์,สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์,วิหารเซนต์ซาเวียร์,การแสดงละครสัตว์, พุชกิน,พระราชวังแคทเธอรีน,ห้องอําพัน,ป้อมปีเตอร์และปอล,เมืองปีเตอร์ฮอฟ,พระราชวังฤดูหนาว,พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ,มหาวิหารเซนต์ไอแซค,เมืองมอสโคว์,พระราชวังเครมลิน,พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี,จัตุรัสแดง,ถนนอารบัต,
4 ดาว
มิ.ย. - 61
เริ่ม 49,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์