ทัวร์เนปาล ( 1 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180174 5วัน 4คืน
ยอดเขานากาก็อต , ปัคตาปูร์, โภครา , น้ำตกเดวิส , วัดบาลาฮู ,มัชฉาปุรณะ ,ดานุละคีรี,น้ำตกเดวิส
เมืองโภครา,ค่ายอพยพชาวทิเบต,ล่องเรือทะเลสาบเฟวา,ยอดเขาซารางก็อต , กาฐมาณฑุ ,ย่านทาเมล ,ชมโชว์พืนเมืองชาวเนปาล,กาฐมาณฑุ , จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์,วัดกุมารี, กาฐมาณฑป , วัดตะเลชุ , วัด ปศุปฏินาถ , สถูปโพธินาถ,สถูปสวยมภูนาถ, กาฐมาณฑ
3 ดาว