ทัวร์พม่า ( 43 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180802 1วัน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
พ.ค. - 61
เริ่ม 4,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181260 2วัน 1คืน
ทัวร์โค๊ด GLHD180735 2วัน 1คืน
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งแม่นํ้าเผา
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , เขามัณฑะเลย์ , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดเจดีย์หยก
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180894 2วัน 1คืน
นั่ งเรือแจว
กุ้งแม่นํ้าเผาตัวใหญ่ , เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร , ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองย่างกุ้ง , เมืองหงสาวดี , เจดีย์ชเวมอดอร์ , พระราชวังบุเรงนอง , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เมืองสิเรียม , พระเจดีย์เยเลพญา , ตลาดโบโจ๊ก , เจดีย์โบตาทาวน , พระเทพทันใจ , เทพกระซิบ , พระนอนตาหวาน
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180741 3วัน 2คืน
วัดไจ้คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) , เทพทันใจ , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร , ก้งแม่นํ้าเผา
วัดไจ้คะวาย , พระราชวังบุเรงนอง , เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) , คิมปูนแคมป์ , พระธาตุอินทร์แขวน , พระธาตุอินทร์แขวน , เมืองหงสาวดี , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , พรดีย์ไจ๊ปุ่น , เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระเจดีย์เยเลพญา , พระเจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , ช้อปปิ้งตลาดสก็อต , พระหินอ่อน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180144 3วัน 2คืน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์ชเวมอดอร์ , ขอพรเทพทันใจ , พระนอนตาหวาน
กุ้งแม่นํ้าเผา , สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง , ชาบูชิ
ตลาดสก๊อต , เจดีย์ไจ๊เข้า , เทพทันใจไจ๊เข้า , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดไจ้คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์ , พระนอนชเวตาเลียว , เจดีย์ไจ๊ปุ่น , พระราชวังบุเรงนอง
3 ดาว