ทัวร์พม่า ( 53 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180802 1วัน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระนอนตาหวาน , วัดหงาทัตยี , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
ทัวร์โค๊ด GLHD180909 2วัน 1คืน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , พระธาตุมุเตา , สักการะ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิสิทธิ์
ชาบูบุฟเฟ่ต์ , กุ้งเผาหงสา
พระธาตุมุเตา , เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระนอนชเวตาเลียว , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , ตลาดสก๊อต , พระนอนตาหวาน
มี.ค. - 61
เริ่ม 5,899 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180735 2วัน 1คืน
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งแม่นํ้าเผา
พระราชวังมัณฑะเลย์ , พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , วัดกุโสดอ , เขามัณฑะเลย์ , ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี , สะพานไม้อูเบ็ง , วัดเจดีย์หยก
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180175 2วัน 1คืน
ไหว้พระ 9 วัด , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง , ขอพรเทพทันใจและขอพรจากพระพุทธรูปทองคําที่เจดีย์โบตาทาวน์ , ขอพรที่วัดพระเขียวแก้ว , ขอพรหลวงพ่องาทัตยี , สักการะพระเกศาธาตุทีวัดบารมี , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
วัดพระเขี้ยวแก้ว , เจดีย์กาบาเอ , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) , พระงาทัตยี , เจดีย์มหาวิชยะเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) , วัดบารมี , ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต , วัดพระหินอ่อน , ช้างเผือก
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180870 2วัน 1คืน
เจดีย์ชเวดากอง , ขอพรเทพทันใจ , และขอพรจากพระพุทธรูปทองคําเจดีย์โบตะทาวน์ , ช้อปปิ้งสินค้าพิื้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
เป็ดปักกิ่ง , สลัดกุ้งมังกร
เจดีย์กาบาเอ , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) , วัดงาทัตยี , มหาวิชยเจดีย์ , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ), เทพกระซิบ , วัดบารมี ,ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180234 2วัน 1คืน
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ , วัดพระเขียวแก้ว , วัดบารมี , เจดีย์มหาวิชยะ , วัดพระหินอ่อน , วัดพระเจ๊างาทัตจี
สลัดกุ้งมังกร
เจดีย์กาบาเอ , วัดพระเขียวแก้ว , วัดบารมี , เจดีย์มหาวิชยะ , วัดพระหินอ่อน , วัดพระเจ๊างาทัตจี
มี.ค. - 61
เริ่ม 7,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180144 3วัน 2คืน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์ชเวมอดอร์ , ขอพรเทพทันใจ , พระนอนตาหวาน
กุ้งแม่นํ้าเผา , สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปักกิ่ง , ชาบูชิ
ตลาดสก๊อต , เจดีย์ไจ๊เข้า , เทพทันใจไจ๊เข้า , เจดีย์เยเลพญา , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ , วัดไจ้คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์ , พระนอนชเวตาเลียว , เจดีย์ไจ๊ปุ่น , พระราชวังบุเรงนอง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180233 3วัน 2คืน
ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี , ชมสะพานอูเบียนสะพานไม้สกยาวที่สุดในโลก , ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ , ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ที่มัณฑะเลย์ฮลล์ , ล่องเรือแม่นํ้าอิระวดีเที่ยวเมืองมิงกุน , ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวด
สะพานอูเบียน , ล่องเรือแม่นํ้าอิระวดี , เจดีย์มิงกุน , ระฆังมิงกุน , เจดีย์ชินพิวมิน , พระราชวังมัณฑะเลย์ , วัดชเวนันตอ , วัดกุโสดอ , มัณฑะเลย์ฮิลล์ , วัดพระมหามัยมุนี
มี.ค. - 61
เริ่ม 8,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180908 3วัน 2คืน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี , ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000รูป ณ วัดมหากันดายงค์ , ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน, สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และงดงาม, ชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ ณ มัณฑะเลย์ฮิลล์
กุ้งเผา
วัดกุโสดอร์ , มัณฑะเลย์ฮิลล์ , สะพานไม้อูเป่ง , วัดมหากันดายงค์ ,วิหารชเวนันดอร์ , พระราชวังมัณฑะเลย์ , เจดีย์มิงกุน ,ระฆังมิงกุน , เจดีย์ชินพิวมิน ,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุน
มี.ค. - 61
เริ่ม 9,555 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์