ทัวร์มาเก๊า ( 6 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180757 3วัน 2คืน
สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม , ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า , ชมการดึงใยไหมรังแฝด , จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล , ชมโชว์หยวนหมิงหยวน , ชมองค์เจ้าแม่กวนอิม , ชมหอไอเฟลจำลอง
ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารโรงแรม , เป๋าฮื่อ , ไวน์แดง , ขนมผัวจ๋า เมียจ๋า , ลูกอมรสนม
ตลาดกงเป๋ย , วัดผู่ถ่อ , ร้านบัวหิมะ , ร้านผ้าไหมจีน , ร้านหยก , ถนนคู่รัก The Lover’s Road , พระราชวังหยวนหมิง , ด่านก๋งเป่ย , ร้านขนมพืนเมืองมาเก๊า , วัดอาม่า , โบสถ์เซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , โรงแรม Parisian , The Parisian Macao , ย่าน Cotai Strip
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD181324 3วัน 2คืน
สัมผัสเมืองจำลองฝรั่งเศส The Parisian
ร้านอาหารภัตตาคาร
วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซ็นปอล, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, The Parisian, The Venetian, วัดฮองฮำ, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน, ช้อปปิ้งนาธาน, วัดผู่ถอ, ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180183 3วัน 2คืน
นั่งรถชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD , ชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ , นมัสการองค์สังกระจาย , นมัสการเจ้าแม่กวนอิม , นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า , นมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ , ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง(เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ) , กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิม , ชมท้องฟ้าจําลอง , ล่องเรือกอนโดล่า , เสี่ยงโชคคาสิโน
ณ ภัตตาคาร , ณ โรงแรม , เป๋าฮื้อ , ไวน์แดง , ขนมพื้นเมืองมาเก๊า , ขนมทาร์ตไข่ , ทองพับห่อสาหร่าย
ตลาดกงเปย , สาวงามหวีหนี , ถนนคู่รัก , ร้านผ้า , ร้านหยก , ร้านบัวหิมะ , วัดผู่โถว , พระราชวังหยวนหมิงหยวน , วัดอาม่า , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , โบสถ์เซ็นต์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , โรงแรมThe Venetian Resort , คาสิโน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180103 3วัน 2คืน
ชมเมืองจําลองลาสเวกัส , ชมท้องฟ้าจําลอง , ล่องเรือกอนโดล่า , ชมสาวงามหวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล , ชมสนค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ , นมัสการองค์สงกระจาย , นมัสการเจ้าแม่กวนอิม , นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้า , ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง (เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก และการละเล่นต่างๆ) , ล่องเรือเฟอร์รี่ , สักการะเทพเจ้าแชกง , หมุนกังหันทองแดง , ชมโรงงานจิวเวอร์รี่
ขนมพื้นเมืองมาเก๊า , ขนมทาร์ตไข่ , ทองพับห่อสาหร่าย , ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล , เซนาโด้สแควร์ , โรงแรม THE VENETIAN RESORT , จูไห่ , ด่านกงเป่ย , ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD , ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ , วัดผู่โถว , ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน , สวนหยวนหมิงหยวน , ฮ่องกง , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , โรงงานจิวเวอร์รี , ร้านหยก , ย่านจิมซาจุ่ย , โอเชียนเทอร์มินัล
5 ดาว
มิ.ย. - 61
เริ่ม 9,911 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD181323 5วัน 3คืน
ชมวิวจุดสูงสุด วิคตอเรียพีค, เยี่ยมชมจูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล, ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่สุด, ประทับกับโชว์หยวนหมิงชิงหยวน, พบความตระการตาที่ เดอะเวเนเชี่ยน
เมนูติ่มซำ
อ่าวรีพลัสเบย์, วิคตอเรียพีค, วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ, วัดแชกงหมิว, ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย, จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล, โชว์หยวนหมิงชิงหยวน, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, โบสถ์เซนปอลล์, เซนาโด้ สแควร์, เดอะเวเนเชี่ยน
4 ดาว