ทัวร์อินโดนีเซีย ( 5 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180573 4วัน 3คืน
ชมโชว์บารองแดนซ , ชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี
ณ ภัตตาคาร , ณ ชายหาดจิมบารัน (รับประทานอาหารทะเล) , ณ ห้องอาหารโรงแรม ,
อูรูวาตู , หาดจิมบารัน , หมู่บ้านMas , หมู่บ้านคินตามณี , ภูเขาไฟบาตูร์ , ทะเลสาบบาร์ตู , วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล , วัดเทมภัคสริงส์ , ตลาดปราบเซียน , วัดปูราตามันอายุน , เบดูกูล , ทะเลสาบบราตัน , วัดอูลันดานูบราตัน , วิหารทานาต์ลอต , เดนปาซาร , โรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี
3 ดาว
ก.ค. - 61
ส.ค. - 61
ต.ค. - 61
เริ่ม 16,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180639 4วัน 3คืน
ชมระบําบารอง แดนซ
ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารของโรงแรม ,
เกาะบาหลี , สวนพระวิษณุ , วิหารอูลูวาตู , ชายหาดจิมบารัน , หมู่บ้านคินตามาน , ภูเขาไฟบาตูร , ทะเลสาบบาตูร , วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) , ตลาดปราบเซียน , วัดเม็งวี (ทามานอายุน) , เทือกเขาเบดูกัล , วัดอุลันดานู , ทะเลสาบบราตาน , วิหารทานาล็อท , ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ , อนุสาวรีย์มหาภารตะ
3 ดาว
ก.ค. - 61
ส.ค. - 61
เริ่ม 16,888 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180304 4วัน 3คืน
ชมการผลิตบาติก , ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ , ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟบาตูร์ , ชมทัศนียภาพของทะเลสาบาตูร์ , ชมไร่กาแฟ
ณ ภัตตาคารลิ(อาหารบาหลีท้องถิ่น) , ณ ชายหาดจิมบาราน(อาหารทะเล) , ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ย่านคูต้า , อนุสาวรีย์มหาภารตะ , วัดอูลูวาตู , สวนวิษณุ , หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก , หมู่บ้านคินตามณ , ไร่กาแฟขี.ชะมด , วัดเทมภัคสิริงค์ , ตลาดปราบเซียน , หาดคูต้า , ตลาดเมืองอูบุด , วัดเม็งวี , วัดบราตัน , วิหารทานาต์ลอต , ร้าน Krisna
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180355 4วัน 3คืน
ชมการแสดงบาร๊องแดนซ์ , ชมทัศนียภาพภูเขาไฟ , ชมทัศนียภาพบาตูร์ทะเลสาบาตูร์
ณ ภัตตาคาร (อาหารบาหลีท้องถิ่น) , ณ ชายหาดจิมบาราน (อาหารทะเล) , ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
ย่านคูต้า , อนุสาวรีย์มหาภารตะ , วัดอูลูวาต , สวนวิษณุ , หมู่บ้านคินตามณ , ไร่กาแฟCoffee Plantation , วัดเทมภัคสิริงค์ , ตลาดปราบเซียน , หาดคูต้า , ตลาดเมืองอูบุด , วัดเม็งวี , วัดบราตัน , วิหารทานาต์ลอต , ร้าน Krisna
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180240 5วัน 4คืน
ชมการสาธิตการทําเครื่องเงิน , ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลีบาร็อง ด๊านซ์ , ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟบาร์ตูร , ชมบ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์ , ชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย , ชมไร่ผัก , ไร่ผลไม้เมืองหนาว , ชมสวนดอกไม้นานาชาติ
ณ ภัตตาคาร , ณ ห้องอาหารโรงแรม
วัดพราห์มนันต์ , ถนนมาลิโอโบโร่ , พระราชวังสุลต่าน , พระราชวังนํ้า , มหาเจดีย์บุโรพุทโธ , ศูนย์เครื่องเงิน , เดนพาซาร , ศูนย์ผ้าบาติก , หมู่บ้านคินตามาน , วัดตัมปะก์ซีริง , ตลาดปราบเซียน , ตลาดอูบุด , หาดจิมบาลัน , วัดเม็งวี , เบดูกัล , ทะเลสาบบราตัน , เทือกเขาเบดูกัล , วัดอูลันดานู , วิหารตานะห์ ล็อต , ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ ,
3 ดาว
ก.ค. - 61
ส.ค. - 61
เริ่ม 32,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์