ทัวร์ฮ่องกง ( 62 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180479 4วัน 3คืน
โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
อาหารทะเลเป๋าฮื้อ,ไวน์แดง,เป็ดย่าง
เซนเจิ้น,วัดกวนอู,หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง,สวนดอกไม้ฮอลแลนด์,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,วัดแชกงหมิว,วัดหว่องไทซิน, Repulse Bay,ฮ่องกงจิวเวอร์รี่,นาธาน
ทัวร์โค๊ด GLHD180327 3วัน 2คืน
ชมหยก,ชิมชาจีน,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม,ชมสมุนไพรจีน
อาหารซีฟู้ด,ไวน์แดง
เซินเจิ้น,หลอหวู่,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น, VICTORIA,โรงงานจิวเวอร์รี่, REPULSE BAY,วัดแชกงหมิว,จิมซาจุ่ย,โอเชียน เทอร์มินัล
3 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 8,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180478 3วัน 2คืน
อาหารทะเล,เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง,เป็ดย่าง
เซิ่นเจิ้น,วัดกวนอู,สวนดอกไม้ฮอลแลนด์,โรงงานผลิตหยก, ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา,ตลาดตงเหมิน,Cultural Village,รีพัลสเบย์,ฮ่องกงจิวเวอร์รี่,วัดแชกงหมิว,นาธาน
มี.ค. - 61
เริ่ม 8,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180245 2วัน 1คืน
นั่งรถรางพีคแทรม,นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม,เลือกซื้อสมุนไพรจีน,โชว์ Symphony of Lights, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่,ชมหยก
เป็ดย่างต้นตํารับฮ่องกง
หาดทรายรีพลัสเบย์,ย่านจิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน,โอเชี่ยนเทอร์มินัล, Kun Im Temple,วัดแชกงหมิง,วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์โค๊ด GLHD180723 3วัน 2คืน
MANGROVE GROOVE,นมัสการพระโพธิสตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์
วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงหมิว,โรงงานจิวเวอร์รี่, Ocean Terminal, Harbour City,เซินเจิ้น,หมู่บ้านฮากกากันเคิง,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,ฮ่ องกง,เกาะลันเตา, CITYGATE OUTLET
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180204 3วัน 2คืน
ชมสญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่เรียกว่า หวีหนี่,นมัสการองค์สั งกระจาย,นมัสการเจ้าแม่กวนอิม,ชมโชว์ MANGROVE GROOVE, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่
เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
จูไห่,ถนนคู่รัก,สมุนไพรจีน,วัดผู่โถว,เซินเจิ้น,หาดรีพัลสเบย์,วิคตอเรียพีค,วัดแชกงหมิว, OceanTerminal, Harbour City
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180083 3วัน 2คืน
สักการะขอพระเทพเจ้ากวนอู,โชว์ม่านน้ำ
อาหารซีฟู๊ด
เซินเจิ้น, SHENZHEN MUSEUM,วัดกวนอู,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,วัดแชกง,โรงงานจิวเวอร์รี่,นาธาน,จิมซาจุ่ย
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180253 3วัน 2คืน
ชมร้านหยก,ชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมจีน,ยาบัวหิมะ,ชมโรงงานจิวเวอร์รี่,ชมร้านยาสมุนไพร
เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
เซินเจิ้น,หลอหวู่,เมืองจูไห่,สวนหยวนหมิงหยวน,ฮ่องกง,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,DUTY FREE,OCEAN TERMINAL
ทัวร์โค๊ด GLHD180321 3วัน 2คืน
ชมหยก,ชิมชาจีน,ไหว้เพทเจ้ากวนอู,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ชมสมุนไพรจีน,กระเช้า Ngong ping 360
เมืองเซินเจิ้น,หลอหวู่,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,วัดแชกงหมิว,หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, City gate Outlet
ทัวร์โค๊ด GLHD180480 4วัน 3คืน
ชมรูปปั้นองค์์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสมฤทธิ์,โชว์ม่านน้ำแบบ 3D
อาหารทะเล,เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
มาเก๊า,วัดอาม่า,โบสถ์เซ็นพอลล์,เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า,ร้านผ้าไหมถนนคู่รัก The Lover’s Road,โรงงานผลิตหยก,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,วัดแชกงหมิว,วัดหว่องไทซิน,Repulse Bay,ฮ่องกงจิวเวอร์รี่,นาธาน