ทัวร์ฮ่องกง ( 58 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD181324 3วัน 2คืน
สัมผัสเมืองจำลองฝรั่งเศส The Parisian
ร้านอาหารภัตตาคาร
วัดเจ้าแม่กวนอิม, โบสถ์เซ็นปอล, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล, The Parisian, The Venetian, วัดฮองฮำ, วัดแชกงหมิว, ถนนนาธาน, ช้อปปิ้งนาธาน, วัดผู่ถอ, ช้อปปิ้งก๋งเป่ย
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180245 2วัน 1คืน
นั่งรถรางพีคแทรม,นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม,เลือกซื้อสมุนไพรจีน,โชว์ Symphony of Lights, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่,ชมหยก
เป็ดย่างต้นตํารับฮ่องกง
หาดทรายรีพลัสเบย์,ย่านจิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน,โอเชี่ยนเทอร์มินัล, Kun Im Temple,วัดแชกงหมิง,วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์โค๊ด GLHD180723 3วัน 2คืน
MANGROVE GROOVE,นมัสการพระโพธิสตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์
วัดหวังต้าเซียนวัดแชกงหมิว,โรงงานจิวเวอร์รี่, Ocean Terminal, Harbour City,เซินเจิ้น,หมู่บ้านฮากกากันเคิง,ตลาดตงเหมิน, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,ฮ่ องกง,เกาะลันเตา, CITYGATE OUTLET
4 ดาว
มิ.ย. - 61
เริ่ม 9,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180253 3วัน 2คืน
ชมร้านหยก,ชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมจีน,ยาบัวหิมะ,ชมโรงงานจิวเวอร์รี่,ชมร้านยาสมุนไพร
เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
เซินเจิ้น,หลอหวู่,เมืองจูไห่,สวนหยวนหมิงหยวน,ฮ่องกง,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,DUTY FREE,OCEAN TERMINAL
ทัวร์โค๊ด GLHD180482 4วัน 2คืน
กระเช้าลอยฟ้า Ngong Ping Sky rail,โชว์ม่านน้ำแบบ 3D
เป็ดปักกิ่ง,อาหารทะเล,เป๋ าฮื้อ,ไวน์แดง
Ngong Ping 360, CITY GATE OUTLET,เซินเจิ้น,หมู่บ้านโบราณ จําลองเมืองลีเจียง,โรงงานผลิตหยก,ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา, OCT BAY WATER SHOW THEATRE,วัดแชกงหมิว,วัดหว่องไทซิน,Repulse Bay,ฮ่องกงจิวเวอร์รี่
ทัวร์โค๊ด GLHD180321 3วัน 2คืน
ชมหยก,ชิมชาจีน,ไหว้เพทเจ้ากวนอู,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ชมสมุนไพรจีน,กระเช้า Ngong ping 360
เมืองเซินเจิ้น,หลอหวู่,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,วัดแชกงหมิว,หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, City gate Outlet
ทัวร์โค๊ด GLHD180632 3วัน 2คืน
ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง
เป็ดปักกิ่ง,เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
เซินเจิ้น,หลอหวู่,ร้านหยก,จูไห่,สวนหยวนหมิงหยวน,ฮ่องกง,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,โรงงานจิวเวอร์รี่,ร้านยาสมุนไพร, DUTY FREE, OCEAN TERMINAL
3 ดาว