ทัวร์ฮ่องกง ( 77 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180245 2วัน 1คืน
นั่งรถรางพีคแทรม,นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม,เลือกซื้อสมุนไพรจีน,โชว์ Symphony of Lights, ชมโรงงานจิวเวอร์รี่,ชมหยก
เป็ดย่างต้นตํารับฮ่องกง
หาดทรายรีพลัสเบย์,ย่านจิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน,โอเชี่ยนเทอร์มินัล, Kun Im Temple,วัดแชกงหมิง,วัดหวังต้าเซียน
ทัวร์โค๊ด GLHD180253 3วัน 2คืน
ชมร้านหยก,ชมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหมจีน,ยาบัวหิมะ,ชมโรงงานจิวเวอร์รี่,ชมร้านยาสมุนไพร
เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
เซินเจิ้น,หลอหวู่,เมืองจูไห่,สวนหยวนหมิงหยวน,ฮ่องกง,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,DUTY FREE,OCEAN TERMINAL
ทัวร์โค๊ด GLHD181107 3วัน 2คืน
4 ดาว
ก.ค. - 61
เริ่ม 9,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180321 3วัน 2คืน
ชมหยก,ชิมชาจีน,ไหว้เพทเจ้ากวนอู,ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ,ชมสมุนไพรจีน,กระเช้า Ngong ping 360
เมืองเซินเจิ้น,หลอหวู่,วัดกวนอู,พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น,วัดแชกงหมิว,หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง, City gate Outlet
ทัวร์โค๊ด GLHD180632 3วัน 2คืน
ชมโชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง
เป็ดปักกิ่ง,เป๋าฮื้อ,ไวน์แดง
เซินเจิ้น,หลอหวู่,ร้านหยก,จูไห่,สวนหยวนหมิงหยวน,ฮ่องกง,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,โรงงานจิวเวอร์รี่,ร้านยาสมุนไพร, DUTY FREE, OCEAN TERMINAL
3 ดาว