ทัวร์ยุโรป ( 95 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD181627 7วัน 4คืน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180485 6วัน 3คืน
ชมกองหินประหลาดสโตนเฮนจ์,ชมหอนาฬกาบิ๊กเบน
อาหารท้องถิ่น,อาหารจีน
เมืองซาลสบัวรี่,เมืองอ๊อกซฟอร์ด,ลอนดอน,ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน,วิหาร เวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์,ลอนดอนอาย,พระราชวังบัคกิ้งแฮม,จัตุรัสทราฟัลการ์,ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด,เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน,บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
4 ดาว
ก.ค. - 61
ต.ค. - 61
เริ่ม 39,900 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์