ทัวร์จีน ( 87 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180466 4วัน 3คืน
ทําบุญไหว้พระวัดเป้ากว๋อ , ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน , เฉิงตูช้อปปิงถนนโบราณจิ*งหลีถนนซุนซลู่
สุกี้เสฉวน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน , วัดเป้ากว๋อ , ถนนคนเดินซุนซลู่ , ร้านยางพารา , ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้า , ถนนโบราณจิงหลี่
มิ.ย. - 61
เริ่ม 9,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180116 4วัน 3คืน
ถํ้าประตูสวรรค์ , ระเบียงแก้ว , แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , สุกี้เห็ด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ , ถนนคนเดินซีปู้เจีย , ภาพวาดหินทราย , ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน , ร้านหยก , ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
3 ดาว
มิ.ย. - 61
เริ่ม 11,777 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180266 4วัน 3คืน
แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวที่สุดโลก, ถํ้าประตูสวรรค์, ระเบียงแก้ว
ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , สุกี้เห็ด
ถนนคนเดินหวงซิงล , ถนนคนเดินซีปู้เจีย , ภาพวาดหินทราย, ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน, ร้านหยก , ร้านผลิตภัณฑ์จาก, ยางพารา
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180700 4วัน 3คืน
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย , นั่งกระเช้าชมวิวเขาเทียนเหมินซาน
อาหารไทย, สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ร้านผ้าไหม , แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวทีสุดโลก, ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน, ถนนคนเดินซีปู้เจีย , พิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ,ร้านหยก, เทียนเหมินซาน, ถ้ำประตูสวรรค์ ทางเดินกระจก, ร้านผลิตภัณฑ์ยาพารา, ร้านใบชา , ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่,
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180620 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ไก่แดง ,เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซี่โครงหมูอู๋ซี
ร้านไข่มุก ,ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน , ร้านผ้าไหม , เซี้ยงไฮ้ , ช้อปปิ้งถนนนานกิง, ร้านนวดเท้า, หาดไว่ทาน , ชมวิวบนตึก ,SWFC ร้านหยก, ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี้ยว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180446 4วัน 3คืน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้ามกู้กง ,พระราชวังฤดูร้อนอวีเหอหยวน , สงมหัศจรรย์ของโลกกําแพงเมืองจีน ,ชมกายกรรมปักกิง, ชอปปิงตลาดรัสเซีย
Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกียากี , พร้อมเครืองดืมไม่อั,น เป็ ดปักกิง ไวน์ , แดง, สุกีมองโกล, อาหารแต้จิEว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังกู้กง ,พระราชวังฤดูร้อน ,กายกรรมปักกิ่ง , กําแพงเมืองจีน, พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ, ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ,ตลาดรัสเซีย , นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิิ่ง , พระราชวังต้องห้ามกู้กง ,พระราชวฤดูร้อนอวีเหอหยวน, ชมกายกรรมปักกิง ,กําแพงเมืองจีน , พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ,ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก, ประตูชัย ,ตลาดรัสเซีย
4 ดาว