ทัวร์จีน ( 112 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180059 4วัน 3คืน
ชมโชว์สุดอลังกาล ณ พระราชวังหยวนหมิง ,ไหว้พระขอพรวัดอาม่า, เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
เป็ดปักกิ่ง , เป๋าฮื้อ , ไวน์แดง
วัดอาม่า , เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล , วิหารเซนต์ปอล , เวเนเชี่ยน ,เดอะปาริเซียน ,ถนนคู่รัก The Lover’s Road , ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี , จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล , สวนหยวนหมิงหยวน ,พร้อมชมโชว์สุดอลังการ วัดผู่โถว , Splendid Of China , ช้อปปิ้งหลอวู่ ,วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน, ช้อปปิ้งนาธาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180466 4วัน 3คืน
ทําบุญไหว้พระวัดเป้ากว๋อ , ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน , เฉิงตูช้อปปิงถนนโบราณจิ*งหลีถนนซุนซลู่
สุกี้เสฉวน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน , วัดเป้ากว๋อ , ถนนคนเดินซุนซลู่ , ร้านยางพารา , ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้า , ถนนโบราณจิงหลี่
พ.ค. - 61
มิ.ย. - 61
เริ่ม 9,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180116 4วัน 3คืน
ถํ้าประตูสวรรค์ , ระเบียงแก้ว , แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , สุกี้เห็ด
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ , ถนนคนเดินซีปู้เจีย , ภาพวาดหินทราย , ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน , ร้านหยก , ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
3 ดาว
เม.ย. - 61
พ.ค. - 61
มิ.ย. - 61
เริ่ม 11,777 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180266 4วัน 3คืน
แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวที่สุดโลก, ถํ้าประตูสวรรค์, ระเบียงแก้ว
ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , สุกี้เห็ด
ถนนคนเดินหวงซิงล , ถนนคนเดินซีปู้เจีย , ภาพวาดหินทราย, ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน, ร้านหยก , ร้านผลิตภัณฑ์จาก, ยางพารา
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180700 4วัน 3คืน
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย , นั่งกระเช้าชมวิวเขาเทียนเหมินซาน
อาหารไทย, สุกี้เห็ด, ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ร้านผ้าไหม , แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวทีสุดโลก, ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน, ถนนคนเดินซีปู้เจีย , พิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ,ร้านหยก, เทียนเหมินซาน, ถ้ำประตูสวรรค์ ทางเดินกระจก, ร้านผลิตภัณฑ์ยาพารา, ร้านใบชา , ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่,
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180620 5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ไก่แดง ,เสี่ยวหลงเปา, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซี่โครงหมูอู๋ซี
ร้านไข่มุก ,ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ,ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน , ร้านผ้าไหม , เซี้ยงไฮ้ , ช้อปปิ้งถนนนานกิง, ร้านนวดเท้า, หาดไว่ทาน , ชมวิวบนตึก ,SWFC ร้านหยก, ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี้ยว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180308 4วัน 3คืน
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180412 3วัน 2คืน
3 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 11,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180555 4วัน 2คืน
ชมกําแพงเมืองจีน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สมผัสความงดงามและยิงใหญ่ของพระราชวังกู้กง, หอฟ้าเทียนถาน , ชมโชว์สุดอลังการกายกรรมปักกิ่ง
เป็ดปักกิ่ง, สุกีหม้อไฟ, อาหารปิ้งย่าง BBQ
หอฟ้าเทียนถาน, ร้านไข่มุก , กายกรรมปักกิ่ง, ร้านหยก ,กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน , ร้านใบชา , พระราชวังฤดูร้อน ,ถนนหวังฝู่จิง , จัตุรัสเทียนอันเหมิน ,พระราชวังกู้กง, วัดลามะ , ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ,อิสระชอปปิ้งตลาดรัสเซีย
4 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 12,991 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์
ทัวร์โค๊ด GLHD180679 4วัน 3คืน
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าสัตว์สงวนหายากถือกําเนิดในมณฑลเสฉวน , ล่องเรือชมความงามของ , หลวงพ่อโตเล่อซาน, ชอปปิ้งถนนคนเดินจิงหลี , ชมโชว์เปลียนหน้ากาก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า , ซอยกว้างซองแคบ , เมืองโบราณหวงซ, ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน , วัดเป้ากว๋อ , พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ , ร้านยางพารา ,ถนนโบราณจิงหลี , ร้านนวดฝ่าเท้า , โชว์เปลี่ยนหน้ากาก , ร้านหยก , วัดต้าสือ , ถนนคนเดินซุนซีลู่,
4 ดาว
มี.ค. - 61
เริ่ม 12,999 บาท
ดูโปรแกรมทัวร์