ทัวร์จีน ( 76 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180266 4วัน 3คืน
แกรนด์แคนยอน , สะพานแก้วยาวที่สุดโลก, ถํ้าประตูสวรรค์, ระเบียงแก้ว
ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , สุกี้เห็ด
ถนนคนเดินหวงซิงล , ถนนคนเดินซีปู้เจีย , ภาพวาดหินทราย, ร้านผ้าไหม , ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน, ร้านหยก , ร้านผลิตภัณฑ์จาก, ยางพารา
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180446 4วัน 3คืน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้ามกู้กง ,พระราชวังฤดูร้อนอวีเหอหยวน , สงมหัศจรรย์ของโลกกําแพงเมืองจีน ,ชมกายกรรมปักกิง, ชอปปิงตลาดรัสเซีย
Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกียากี , พร้อมเครืองดืมไม่อั,น เป็ ดปักกิง ไวน์ , แดง, สุกีมองโกล, อาหารแต้จิEว
จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังกู้กง ,พระราชวังฤดูร้อน ,กายกรรมปักกิ่ง , กําแพงเมืองจีน, พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ, ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ,ตลาดรัสเซีย , นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิิ่ง , พระราชวังต้องห้ามกู้กง ,พระราชวฤดูร้อนอวีเหอหยวน, ชมกายกรรมปักกิง ,กําแพงเมืองจีน , พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ,ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก, ประตูชัย ,ตลาดรัสเซีย
4 ดาว