ทัวร์กัมพูชา ( 6 )

  • เรียงตาม:
Loading...
ทัวร์โค๊ด GLHD180286 3วัน 2คืน
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180369 3วัน 2คืน
ปอยเปต , เสียมเรียบ ,โตนเลสาป , องค์เจ็ก องค์จอม ปราสาทบันทายสรี
นครวัด,นครธม (ปราสาทบายน ),ปราสาทตาพรม,พนมบาเค็ง,ชมโชว์ระบําอัปสร ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ , โรงเกลือ , ปอยเปต, วัดใหม่,เมืองพระนคร หรือ นครธม,การแสดง นาฎศลป์ พื้นเมือง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180114 3วัน 2คืน
เสียมเรียบ ,ล่องเรือโตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊ก , องค์จอม ,ชมโชว์ระบําอัปสรา โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร
ณ ภัตตาคาร
นครธม ,ปราสาทบายน ,ปราสาทตาพรหม , นครวัด , ปราสาทบันทายศรี,ไนท์มาร์เก็ต,นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม ,นครวัด ,ปราสาทบันทายศรี,ไนท์มาร์เก็ต,ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม,ศูนย์ฝึกวิชาชีพ,ตลาดซาจ๊ะ ,สนามบินเสียมเรียบ , ร้านหยก
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180213 3วัน 2คืน
พนมเปญ ,อนุสาวรีย์อิสรภาพ ,วัดพนม , คุกตวลสเลง , พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล , พระเจดีย์ เงิน
บุฟเฟต์นานาชาติ
ตลาดชาทะไม พระเจดีย์เงินหรือ วัดพระแก้ว พนมเปญ ,เสียมเรียบ , ล่องเรือโตนเลสาบ , ศาลองค์เจ๊ก , องค์จอม ,ชมโชว์ระบําอัปสรา ,นครธม,ปราสาทบันทายศรี,ปราสาทบายน ,ปราสาทตาพรหม , นครวัด ,ตลาดซาจ๊ะ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180670 2วัน 1คืน
เสียมเรียบ ,ล่องเรือโตนเลสาบ , ศาลองค์เจ็ก องค์จอม ,วัดใหม่ , ตลาดซาจ๊ะ
ชมโชว์ระบําอัปสรา,ปราสาทบันทายสรี , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด, ปราสาทนครวัด
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด GLHD180672 3วัน 2คืน
พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล,เยือนคุกตวลสเลง,ล่องเรือโตนเลสาบ,นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาท บันทายสรี
ณ ภัตตาคาร
ปราสาทนครวัด,พนมเปญ ,พระบรมราชวังจตุมุขสริมงคล , เจดีย์เงิน , อนุสาวรีย์ อิสรภาพ , วัดพนม , ตลาดซาทะไม,เสียมเรียบ ,ศาลองค์เจ็ก องค์จอม , ล่องเรือโตนเลสาบ ,ชมโชว์ระบําอัปสรา,พระบรมราชวังจตุมุขสริมงคล,เจดีย์เงิน,อนุสาวรีย์อิสรภาพ,วัดพนม,
4 ดาว